DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE PRONÁJMU

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku a Všeobecné smluvní podmínky pronájmu(VSPP) . Oba dokumenty obdržíte mailem po přijetí vaší rezervace. Dvě podepsaná vyhotovení každého dokumentu nám prosím odešlete poštou, my je rovněž podepíšeme a odešleme vám jedno vyhotovení od každého zpět. Pro převzetí a vrácení vozidla bude sepsán Předávací protokol k datu převzetí dopravního prostředku.

POJIŠTĚNÍ

Dopravní prostředky (DP) pronajímatele jsou havarijně pojištěna včetně odcizení a vandalismu na území celé Evropy se spoluúčastí 20%, min. však 20.000,- Kč, vyjma motocyklů. Spoluúčast hradí vždy nájemce. Zároveň mají DP uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel. Všechny škody vzniklé na DP třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus, dopravní nehoda) musí být vždy a za všech okolností šetřeny policií, nájemce je povinen dodat písemný a čitelný protokol o této události. Více o pojištění najdete ve Všeobecných smluvních podmínkách pronájmu, čl. XI.

CO ZAHRNUJE NÁJEMNÉ

Velmi rozsáhlé vybavení každého konkrétního dopravního prostředku (DP) – seznam najdete u jednotlivých typů DP – pro bezproblémovou každodenní činnost i outdoorové aktivity mj. plyn, venkovní nábytek, kompletní lůžkoviny (prostěradla, přikrývky, polštáře) – kromě povlečení přikrývek a polštářů, příbory, nádobí, helmy, oblečení, kameru, nosiče kol, povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní celoevropské pojištění, asistenční službu, možnost zvolit si další dopravní prostředek v ceně pronájmu (motocykly, elektro skútr, motorový člun, horská kola, vleky), dálniční známky ČR, při pronájmech delších než 14 dní přistavení vybraných DP zdarma, neomezené kilometry, plné počáteční nádrže PHM, dobité akumulátory, kontakt s půjčovnou 7 dní v týdnu, poradenskou činnost.

NÁJEMCE A ŘIDIČ

Nájemcem může být fyzická nebo právnická osoba, s trvalým pobytem na území ČR min. 5 let.

Řidičem může být buď nájemce, nebo jím pověřená osoba.

Obytné vozy, osobní vozy:

Minimální věk jak nájemce, tak řidiče je 21 let.

Motocykl DUCATI:

Minimální věk jak nájemce, tak řidiče je 27 let.

Motocykl KTM:

Minimální věk nájemce 20 let, řidiče 17 let.

Elektro skůtr AKUMOTO:

Minimální věk nájemce 18 let, řidiče 16 let.

Motorový člun ZODIAC + motor TOHATSU 5HP:

Minimální věk jak nájemce, tak řidiče je 20 let.

PLATBA ZA PRONÁJEM

Záloha ve výši 30% je splatná do 3 pracovních dnů od přijetí rezervace. Nebude-li zaplacena včas, vozidlo je automaticky uvolněno pro další klienty. Doplatek pronájmu je nutno uhradit 30 dnů před převzetím vozidla. Chystáte-li se odjet do 1 měsíce od rezervace, je do 3 pracovních dnů od rezervace splatná celá částka za pronájem dopravního prostředku.

KAUCE

Nájemce dopravního prostředku (DP) je povinen uhradit pronajímateli kauci ve výši:

Obytné vozy – 25.000 Kč

Osobní vozy – 20.000 Kč

Moto DUCATI – 50.000 Kč

Moto KTM – 15.000 Kč

Elektro skútr AKUMOTO​​​ – 3.000 Kč

Člun ZODIAC s motorem TOHATSU​ – 3.000 Kč

Kola SPECIALIZED, CANNONDALE, GT​ – 2.000 Kč

Vlek​​​​y – 2.000 Kč

V případě zapůjčení více druhů DP se kauce sčítá.

Kauce je splatná nejpozději při převzetí DP nájemcem, bude-li hrazena v den vypůjčení, může být placena hotově.
Kauce se vrací ihned při vrácení DP po bezeškodném průběhu pronájmu převodem na bankovní účet nájemce nebo hotově.

STORNO POPLATKY

Pokud nájemce odstoupí od smlouvy před sjednaným dnem předání dopr. prostředku:

61 – 90 dnů…………10%

31 – 60 dnů…………30%

8 – 30 dnů…………..50%

0 – 7 dnů……………100%

Změna termínu pronájmu (překnihování) z důvodu nenadálé závažné události (úraz, nemoc, ad.) je možná. Poplatek za překnihování se sjednává individuálně.

.

PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA

Hodina vyzvednutí dopravního prostředku (DP)je 14.00 – 18.00, vrácení DP mezi 8.00 – 12.00.

Chcete-li vyzvednout DP před 14.00 nebo vrátit po 12.00, bude vám účtována každá hodina 240 Kč.

Změna časů je možná po ústní či písemné dohodě obou účastníků. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předpokládaný čas předání a vrácení vozidla. V době mimo hlavní sezónu lze sjednat individuální podmínky předání a vrácení vozidla. Místo předání a vrácení DP je na adrese pronajímatele, nestanoví-li smlouva jinak.